نقاط اتصالی ساندویچ پانل

نقاط اتصالی ساندویچ پانل دارای مهم ترین نقش در بهبود عملکرد ساندویچ پانل است.در کل ، چسب های گیاهی بهترین گزینه برای چسباندن این نقاط به ساندویچ پانل است.بهبود عملکرد رزین های پلاستیکی باعث سودمند تر شدن ساندویچ پانل به عنوان یک سازه اصلی در ساختمان شده است.ماده فنول فرمالدهید یکی از قدیمی ترین و متداول ترین ماده ضد آب برای متصل کردن نقاط اتصالی ساندویچ پانل به چوب است.آن ها نیاز به فشار و دمای زیادی برای سفت شدن  و چسبیدن دارند.و این ویژگی باعث شده است که از استفاده آن ها در هسته ساندویچ پانل ممانعت به عمل آید.فرمالدهید رسورکینال ضد زنگ است و می تواند در دمای اتاق به عمل اید اما هزینه آن بالاتر می باشد.از این چسب به عنوان چسباندن دیواره های چوبی ساندویچ پانل استفاده می شود.فرمالدهید اوره ارزان است اما ضد آب نمی باشد.در بعضی از ساندویچ پانل ها کارآیی آن ها به اثبات رسیده است.مانند همه پلاستیک های فشرده شده دیگر این ها خیلی ثابت و استوار هستند و در نتیجه می توانند به کارآیی ساندویچ پانل بیفزایند.

پوسته های فلزی ساندویچ پانل میتوانند با چسب رزین اکسپوزی محکم به همدیگر وصل شوند.اگرچه انعطاف این نقاط خیلی کم خواهد بود و لاستیک و پلاستیک وینیل به عنوان پلیمر لاستیک  برای ثابت کردن و محکم کردن نقاط اتصالی به کار خواهد رفت.مقاومت شکافی این نوع از ساندویچ پانل ها بالای پنج هزار psi خواهد بود.زمان به عمل آمدن طولانی است و حداقل به یک ساعت الی یک و نیم ساعت زمان نیاز دارد پس چرخه تولید ساندویچ پانل طولانی تر می شود.چسب هایی که در طی چند سال اخیر رشد افزایشی در تولید ساندویچ پانل داشته اند اکثرا ضد اب هستند و حالت ارتجاعی دارند و باعث چسبیدن محکم نقاط اتصالی و آسان کردن مرحله ساخت ساندویچ پانل و سرعت بخشیدن به آن است.آن ها آهن و تخته چند لا و دیگر پوسته ها را به هم میچسبانند و سطح شکنندگی ساندویچ پانل ها به کمترین حد خود میرسانند.فشار و تاثیر پذری اولیه با حرارت دادن به اوج خود می رسد و باعث سریع تر ساخته شدن ساندویچ پانل می شود.

 

موارد مورد استفاده ساندویچ پانل

موارد استفاده ساندویچ پانل

عایق سطح خارجی نما

ساندویچ پانل برای عایق کردن نمای ساختمان های یک طبقه ای و یا بیشتر از یک طبقه استفاده می شود. پلوراتان متداول ترین ماده برای هسته ساندویچ پانل عایق است.ساندویچ پانل میتوانند به طور چشمگیری فشار ناشی از باد و یا اب و هوا را تحمل نمایند.در مقایسه آتش سوزی کارخانه های صنایع غذایی معلوم میشود که در بناهایی که ساندویچ پانل به عنوان عایق خارجی به کار رفته است آتش سوزی پیشروی کمی داشته است نسبت به بناهایی که ساندویچ پانل را فقط در داخل ساختمان به کار گرفته اند.

عایق سطح داخلی ، کف و دیوارهای حائل

ساندویچ پانل به عنوان عایق داخلی اکثرا در ککارخاته های صنایع غذایی ، سردخانه ها ، صنایع دارویی ، پوشش های کنترل دمایی ، اتتق های لاروبی پیشرفته به کار می رود.

پلی استرن وسیع )EPS(  معمول ترین عایق برای هسته پانل استفاده شده در این صنایع است.

دیوار های متقاسم ضد آتش

بعضی از انواع ساندویچ پانل میتوانند به طرز بسیار مناسبی در دیوار های ضد آتش استفاده شوند. پشم معدنی فیبر سخت با چگالی بالا را می توان برای این نوع دیوارهای ضد آتش به کار برد.ساندویچ پانل میتوانند 90 الی 240 دقیقه در برابر آتش مقاومت کنند و آتش نگیرند.نکته بسیار مهم اینکه  سیستم پانل عایق و محافظ کافی به حساب می آید حتی در مواقعیکه ساندویچ پانل با مواد احتراق پذیر در تماس مستقیم باشد احتمال آتش گرفتن پانل بسیار کم خواهد بود.(هدف اصلی در آزمایش تجهیزات عایق کاری و محافظ در رسیدن به همین نکته در ضد آتش بودن است)

یک فاکتور مهم دیگر این است که نقاط اتصال دیوار متقاسم و عایق سطح داخلی باید به گونه ای باشد که از گسترش آتش به جاهای دیگر بنا جلوگیری کند.

مواد هسته ساندویچ پانل برای دیوارها و سقف خارجی

ساندویچ پانل با هسته پلوراتان PUR

ساندویچ پانل با هسته پلی سکیانورات PIR

ساندویچ پانل با هسته LPCB (نسبت به هسته پلی سکیانورات مقاومت بیشتری در برابر آتش دارد)

ساندویچ پانل با هسته پشم معدنی و یا فیبر سنگی

MWRF

ساندویچ پانل با هسته پلی استرن گسترده SD

ساندویچ پانل با هسته فایبر گلاس

MWGF

مواد هسته ساندویچ پانل در برای دیوارهای داخلی و دیوارهای حائل

ساندویچ پانل با هسته پلی استرن گسترده با استاندارد بالا EPS

ساندویچ پانل با هسته پلی استرن بدون قالب XPS

ساندویچ پانل با هسته پلور اتان PUR

ساندویچ پانل با هسته پلی سکیوانورات PIR

ساندویچ پانل با هسته پشم معدنی MWRF

ساندویچ پانل با هسته فیبر سنگی MWRF