ساختار ساندویچ پانل

انتخاب رزین ترموستات و یاترموپلاستیک برای ساندویچ پانل کمپوزیت

بسیاری از ساندویچ پانل کمپوزیت از هسته ( فوم ، بالسا ، شش ضلعی ) و پوسته های ساختاری ساخته شده اند.پوسته های کمپوزیت مانند بسیاری از کمپوزیت ها از دو قسمت تشکیل شده است: اساس ساختاری ، جایگاه رزین ( صمغ ) در الصاق مواد به یکدیگر.اساس ساختاری از الیاف تارهای کوچک که بهم تنیده شده یا چسبیده اند.این محصولات عموما از گرافیت / فیبر کاربن ، الیاف آرامید ( ساخته شده از پلاستیک سبک و بسیار محکم که در ساختن تایر ماشین و تنپوش ضد گلوله کاربرد دارد ) مانند کلور و یا متداول ترین الیاف استفاده شده همانند شیشه.الیاف شیشه ای محکم ، سبک وزن و گره زده شده هزاران الیاف شیشه ای دیگر که این خاصیت باعث محکم شدن غیر قابل باوری میشود.اما این الیاف به تنهایی و حد کافی محکم و سفت برای پشتیبانی از تجهیزات بارگیری نیستند.برای کارآ بودن پانل ساندویچی این پوسته های الیاف باید با رزین متصل شوند.
رزین های مختص کمپوزیت ها می توانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند : ترموستات و ترموپلاستیک.رزین های ترموستات عمدتا در شکل مایع می باشند و هنگامیکه با کاتالیست ترکیب شوند فعل و انفعالات شیمیایی رخ می دهد و یک ماده جامد به دست می آید.پیوند مولکول های ترموست با هم دیگر در زمان احیا و بازسازی نمی توانند عوض شوند.
در زیر ویژگی های رزین ترموست را میبینید.
رزین ترموست :
مزیت:
فرآیند و طبقه طبقه شدن آسان
بدون احتیاج به گرما و فشار برای فرم دهی
ارزان بودن
محکم تر بودن نسبت به ترموپلاستیک
مناسب برای دمای بالا
معایب:
غیر قابل بازیافت
طول عمر کوتاه
متداول ترین انواع رزین ترموست
اپوکسی
پلی استر
وینی لستر
پلوراتان
فنولیک

رزین های ترمو پلاستیک مولکول هایی دارند که به هم متصل نشده اند به این معنیکه می توانند بارها ذوب شوند و مورد استفاده قرار گیرند.وقتیکه ترموپلاستیک احیا می شود عموما هیچ واکنش شیمیایی رخ نمی دهد.رزین ترموپلاستیک شکل جامد گونه و ریز دانه ای دارد که با گرما و فشار تغییر شکل می دهد.ویژگی های ترموپلاستیک را در زیر میبینید.
رزین ترموپلاستیک
مزیت ها :
مقاوم در برابر ضربه
ظاهر بخشی جذاب و مناسب بعد از اتمام کار
قابل بازیافت
قابل چسبیدن به ترمو پلاستیک های دیگر
شکل دهی مجدد بوسیله گرما و ذوب
معایب :
نرم شدن و از شکل خارج شدن آسان
دست یابی دشوار به نمونه اصلی
متداول ترین انواع رزین ترموپلاستیک :
پلی امید
ترفتالات پلی بوتیلن
ترفتالات پلی تیلن
پلی کربنات
پلی اتیلن
پلی پروپلین
کلرید پلی وینل