ساندویچ پانل عایق خوبی برای حفظ دما

ساندویچ پانل،ساندویچ پانل سقفی
ساندویچ پانل،ساندویچ پانل سقفی

در این مقاله به عایق کردن دمای عنصرهای ساختاری ساختمان مانند پوشش سقف و دیوار که در نهایت منجر به عایق شدن کل ساختمان میشود می پردازیم. ساندویچ پانل شامل ورقه های آهنی گالوانیزه شده و عایق شده یک طرفه داخل یا بیرون ساختمان میشود. ساندویچ پانل در یک شرکت تولیدی به طور مداوم ساخت و تولید میشوند.
موارد استفاده ساندویچ پانل در سازه های صنعتی مانند ساخت تالارهای بزرگ یا انبارهای سرمازا است. ساندویچ پانل برای زمینه های دیگری نیز قابل استفاده است. ساندویچ پانل وجه استفاده مشترکی دارند مانند عایق کردن عنصرهای اصلی بنای صنعتی و عایق کردن کلی ساختمان و دیوارهای حائل.
ساندویچ پانل در زیرمجموعه عنصرهای کمپوزیت طبقه بندی میشوند و شامل عایق کردن هسته اسفنجی و لایه آهنی چسبیده به هسته در طرف دیگری می شوند.هسته پانل معمولا از اسفنج پلوراتان و پشم فیبر معدنی ساخته می شود. ساندویچ پانل با هسته پلی استرن نیز موجود می باشد.ساندویچ پانل ظرفیت تحمل بار بالایی دارند و به علت الصاق لایه های بالایی به لایه های فرعی بسیار سفت می باشند.هسته پانل ساندویچی عایق عالی در برابر دما به نظر می رسد.ساختارهای ساندویچی به راحتی نصب میشوند و برای ساخت سقف ها و دیوار های ساختمان صنعتی ، اداری و بناهای اجرایی و انبارهای سرمازا وساخت یخچال بسیار مناسب می باشند. ساندویچ پانل در بناهای مسکونی نیز به کار میروند.به طور متوسط تا بحال از سال 2008 نود میلیون متر ساندویچ پانل تولید شده است.
ساندویچ پانل به طور مداوم و میتوان گفت به صورت ناتمام تولید می شوند.بالا و پایین سیم پیچ بوسیله گیره به واحدهای کوک دار محصول متصل می شوند.در قدم اول سیستم کرنا در هر دوطرف ورقه نوع دیگری از پانل ساندویچی وجود دارد.این پانل ها در مراحل پی در پی ساخته میشوند.عایق کردن دوورقه آهنی ساندویچ پانل بوسیله نیروی دافعه آب و فشردن پشم فیبر معدنی با درجه 1000 سلسیوس انجام می پذیرد.
(درجه ای ازگرماکه دران بخار مایعات فرارمیسوزد)
قبل از قرار گرفتن ساندویچ پانل در دستگاه, پانل های پشمی سنگی به فاصله های تقریبی از هم جدا می شوند.برای ساخت ساندویچ پانل باریکه های پهنی به عرض 100 میلی متر اره می شوند و در دستگاه جاگذاری میشوند.مرحله اول تولید هسته PUR است و لایه پایینی با عایق PU پوشانده میشود. سپس این مکانیسم الیاف پشمی سنگی را روی ورقه ها و فیبرها در درازای پانل جای می دهد.ورقه های پلاستیکی جانبی به مانند حصار و عایق دما در پانل های سقف نصب می شوند.عایق PU به پشم فیبر معدنی متصل و سپس ورقه های آهنی در داخل ساندویچ پانل جای داده میشوند. سپس این پانل به تونل خشک کننده وارد میشود.وزن پانل ساندویچی فشرده پشم فیبر معدنی با پانل های دیگر تفاوت فاحشی دارد.گستره این وزن از 80 کیلوگرم بر متر مکعب تا 160 کیلوگرم بر متر مربع است.واضح است که وزن این پانل بسیار بالاتر از پانل های PUR است.گستره وزن پانل های PUR از 35 کیلوگرم بر متر مربع تا 48 کیلوگرم بر متر مربع است.پشم فیبر معدنی ماده ای الیاف دار است که مشابه جنس ماده های دیگر در ساندویچ پانل نیست. اگرچه الیاف در اکثر جاهای پانل به کار رفته است اما به عنوان ماده سفت کننده در پانل PUR استفاده نمی شود.این نکته مهم باید در تولید پانل های سقفی که در تجهیزات جرثقیلی و یا مکشی استفاده می شود قابل توجه باشد. اگرچه الیاف در اکثر جاهای پانل به کار رفته است اما به عنوان ماده سفت کننده در پانل PUR استفاده نمی شود.این نکته مهم باید در تولید پانل های سقفی که در تجهیزات جرثقیلی سنگین و یا مکشی استفاده می شود قابل توجه باشد.بار و فشار زیاد میتواند ورقه های آهنی ساندویچ پانل را از هسته پشمی فیبر معدنی جدا کند به همین دلیل تجهیزات مکشی را با تعداد زیادی دسته و بازو تولید می کنند.

ساختار هسته ساندویچ پانل

هسته ساندویچ پانل

یکی از اولین سفارش های بازار در زمینه ساندویچ پانل مربوط به صنایع هوا و فضا بوده است.هسته های شش ضلعی سبک وزن در بدنه اصلی هواپیما ساخته شده است مانند کف هواپیما ، تیغه و تاقک پانل های داخلی.بعد از هوا و فضا نوبت به استفاده شش ضلعی های پیشرفته ، چوب بالسا و هسته های فومی در وسایل دریانوردی ، انرژی بادی و ساخت انواع وسایل حمل ونقل میرسد.هسته های ساندویچ پانل معمولا چگالی کمی دارند اما هنگامیکه با فیبرهای تقویتی ترکیب شوند به طرز باورنکردنی سبک وزن ، سفت و ساختارهای محکمی خواهند شد.با ترکیب هسته های سبک وزن ، پوسته های کمپوزیتی و روش های الصاق ساختارهای ساندویچی به نیاز ده ها هزار نفر تبدیل خواهد شد.
امروزه مقدار بی نهایتی از هسته های مختلف از شرکت های مختلف موجود است مانند دیاب ، بالتک، رهاسل و یا دوو.ترکیب پوسته های کمپوزیتی به مانند هسته های بی نهایت است.بنابریان اولین قدم در انتخاب ساندویچ پانل مناسب تحلیل و آنالیز خواسته های اصلی است.حدس مقدار ساندویچ پانل های ضروری به تشخیص بهترین روش ساخت کمک خواهد کرد.انتخاب ساندویچ پانل مناسب ، هسته ، پوسته ، روش الصاق و روش ساخت نیاز به روش چند گانه برای ساخت محصول خواهد داشت.
چرا ساندویچ پانل؟

در سالهای بسیار دور مهندسان متوجه شدند که با اضافه کردن هسته به ماده مقاومت و سختی به همراه کمی افزایش وزن بیشتر خواهد شد.هسته های در مقایسه با ارزش های ساختاری اضاف شده به آن بسیار موثر و قابل استفاده خواهند بود. پانل ساندویچی ماده کم با ساختار جامد می طلبد

ساندویچ پانل،ساندویچ پانل سقفی
ساندویچ پانل،ساندویچ پانل سقفی

یک ساندویچ پانل به مانند شبکه تیر آهن عمل می کند.شبکه ایکه پوسته ها با فاصله ی مشخصی از هم برای افزایش مقاومتجدا شده اند.هنگامیکه پوسته ها از هم فاصله دارند ساختار ساندویچ پانل سفتی بیشتری بوجود می آورد.برآورد شده است که با افزایش دوبرابری ضخامت ساندویچ ، پانل ساندویچی 12 برابر سفت تر وشش برابر محکم تر خواهد شد.مزیت ی ساندوچ این است که با افزایش کم وزن ضخامت و سفتی افزایش چشمگیری خواهد داشت.

ساندویچ پانل،ساندویچ پانل سقفی
ساندویچ پانل،ساندویچ پانل سقفی

یک مزیت دیگر هسته پانل ساندویچی این است که هسته به توزیع و جذب نیروی وارده از ضربه کمک شایانی میکند.در هسته هایی با ماده سازنده بالسا یا فوم پوسته در برابری همیشگی با کل هسته است و نیروی وارد بر آن بر کل محیط پخش می شود.اما همچنین این برای همه ساندویچ پانل صادق نیست.برای مثال هسته شش ضلعی سفتتر و محکم تر است اما مقاومت کمی در برابر فشار و ضربه دارد و پوسته با هسته شش ضلعی تماس کمتری دارد.در ساندویچ پانل فشار مقاومتی هسته کمک فراوانی به چین نخورن ، کج نشدن ، لایه لایه نشدن می کند.و همچنین ویژگی های برشی هسته به سفتی ساندویچ پانل می افزاید و از لغزیدن پوسته ها در هنگام فشار خم کننده جلوگیری میکند