عایق پانل ساختمان

عایق حرارتی ساختمان بدین گونه است که از مواد لمینت ( چند لایه ) برای عایق سطح بیرونی ساختمان استفاده می کنند . این عایق مانند شیاری بین سطح داخلی و خارجی سطوح قرار می گیرد بعد از آن شیار های مجاور پانل باعث به هم پیوستن دو پانل به یکدیگر می شود . در پانل ها پیش ساخته عایق حرارتی ارائه شده است که شامل بسته بندی مواد و مصالح خارجی ساختمان می شود ، مانند پوشش داخلی مواد ، تیغه ، شیار و زبانه های پانل .

ایمنی عایق های جامد بسیار بالا است و این عایق های جامد و سفت و سخت در بین این سطوح قرار می گیرد . این عایق ها به صورت کامل در پوشش دیوار و سقف وجود دارد . این عایق ها بسیار انعطاف پذیر هستند . این نوع پانل های چند لایه در قسمت بیرونی نیز امن هستند . مرکز مشترک بین پانل های مجاور و تیرچه به وسیله میخ یا پیچ به هم متصل می شوند .

این پانل های ایمن نزدیک به لبه های مجاور خود میخ می شوند و این کار همیشه الزامی نیست . با این حال قفل پانل در همدیگر و حفظ سطوح آن لازم است . لبه های پانل توسط نوار باریک نیمی در یک صفحه و نیمی در صفحه دیگر با هم جایگزین می شود . پس از جایگزینی در هم چفت می شوند . عایق کردن پانل در هنگام ساخت وساز به بهره وری اقتصادی کمک می کند . ساخت پانل اولیه بسیار سفت و سخت و طولانی مدت است .

ضخامت عایق در هر اینچ پانل کار آمد تر از انواع معمولی آن است . نوار های باریکی که در کنار پانل قرار می گیرد چون در کارگاه نجاری ساخته می شود و اصولا از چوب است ممکن است حالت کمانی بگیرد . در نتیجه هنگام وصل کردن دچار مشکل می شویم . مشکل دیگر اجتناب از برش عمدی و غیر عمدی پانل چند لایه است به ویژه ورقه داخلی .

به طور کلی تیغه یا سایر مواد برش در فرایند برش ممکن است دچار سایش شوند . در این صورت لبه های پانل به صورت نا خوشایندی در می آید در نتیجه شیار ها به درستی در هم چفت نمی شوند و نوار باریک کنار آنها سطح خشنی پیدا می کند . بنابراین هدف از این اختراع غلبه بر هر دو مشکل است ، بدون افزایش قابل توجه هزینه در تولید پانل های چند لایه و بدون تغییر مواد عایق که برای عایق پانل به کار می رود .

در نتیجه برای عایق کردن  پانل ساختمان از جمله کف پوش ، دیوار یا سقف در مصالح بیرونی و داخلی ساختمان از مواد عایق به صورت شیار در بین سطوح استفاده می کنند . در نتیجه سطوح داخلی و خارجی که شیار بزرگ تری برای پایان پانل وجود دارد ، پانل های مجاور را به هم پیوند می دهد . این پوشش بین دو پانل برای سایش غیر عمدی پوست داخلی و خارجی و از بین بردن ترک حاصل از عایق در بین شیار پوسته داخلی است .