ساندویچ پانل ارزان

ساندویچ پانل ارزان

قیمت های ساندویچ پنل بستگی به سرمایه شما می تواند متغیر باشد . چون ساندویچ پانل
دارای انواع گوناگونی است شرایط خوبی برای پیدا کردن قیمت مناسب دارید
برای ارزانترشدن قیمت می توانید به ساندویچ پانل دست دوم و استعمال شده روی
اورید . گرانی و ارزانی قیمت ساندویچ پنل ها عموما به نوع عایق به کار رفته برمیگردد
عموما پلی استایرن نسبت به بقیه به خاطر نوع کارکردش ارزانتر است . شما می توانید
برای ارزانتر تمام شدن از ساندویچ پنل های پلی استایرن دست دوم استفاده کنید
بستگی به میزان سفارش شما قیمت متفاوت است . شما با نهایت دقت و صرفه جویی
در متراژهای خود می توانید از قیمت تمام شده بکاهید
هم چنین می توان از طریق پایین اوردن ضخامت ورق فلزی،کاهش گام های به کار رفته
و یا استفاده از ورق فلزی تنها در یک طرف ساندویچ پنل باز هم از قیمتها کاست